Search for content, post, videos

Darbeler ve Toplum Mühendisliği

Toplum mühendisliği kavramı 1800’lü yılların sonunda yeni modern çalışanlar yaratma düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında toplumu yeniden inşa etmek, toplumsal sorunlara yönelik çözümler getirmek veya kitlesel hareketlerin yoğunlaştığı zamanlarda kitlenin manipüle edilmesi gibi amaçlar bağlamında şekillenmiştir.

Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere Batıdışı toplumları Batı’nın ilke ve prensipleri çerçevesinde yeniden düzenleme amaç ve pratiğidir toplum mühendisliği. Bir diğer ifadeyle Batı’nın elli yıl sonra yaşayacağı müreffeh yaşamı için elli yıl öncesinde ilmek ilmek attığı adımlardır. Nitekim 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız menfur kalkışma üzerine yapılan açıklamalar da bu adımlar 1950-60lara kadar geri götürülmektedir. Buradan bakıldığında Batı’nın hem profesyonelliği hem de sabrı oldukça manidar ve bir o kadar da dikkat çekici. Bununla birlikte milletimizin yek vücut olup bu oyunu bozması da her zaman başarılı olunamayacağının kanıtı.

Peki, bu toprakların toplum mühendisliği ile ilişkisine gelince buna dair örneklerden birini de ülkemizin yaşadığı darbeler üzerinden okuyabiliriz. Meseleye Osmanlı Devleti’ni de kattığımızda batılılaşma mücadelesi karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Bir diğer ifadeyle Osmanlı Devleti Batı bloğu içinde kendisini konuşlandırmak istediği zamandan itibaren bu topraklar ciddi değişim ve dönüşümler yaşamıştır. Nitekim yeniçeri ocağının kaldırılması ilk ciddi sert hareket olarak tanımlanırken hem kamu vicdanında hem de siyasal aktörler arasında ciddi sarsıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Olayın Vakay-ı Hayriye olarak isimlendirilmesi, siyasi aktörün bu olayın olumsuz imajını silme çabası olarak da değerlendirilebilir. İlginçtir yüz yılı aşan bir süre sonrasında yine bu toprakların yaşadığı 60 ihtilalini de darbeciler 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan etmişler ve uzun yıllar kutlanmasına neden olmuşlardır. Bu kutlamanın da benzer saikleri gösterme yanında bir sürekliliğe de işaret etmektedir diyebiliriz. Hem ülkenin Başbakanını asıp hem de Bayram konseptinde kutlanmasını sağlamak kamu vicdanında onarılmaz yaralar açmıştır. 15 Ağustos darbe girişimini bastırmak için sokağa fırlayan yaşlılarımızın ağzından düşürmedikleri Menderes’e yardım edemedik sözleri de bunun en önemli kanıtı olsa gerek.

………………

Devamı ve daha fazlası; Seyyide Dergisi 45. Sayıda. Abonelik için tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *