Search for content, post, videos

Şehid Tanımı-İslâmdaki Yeri ve Fıkhi Yönü

Şehid tanımına geçmeden önce Şehid isminin aynı zamanda Allah’ın 99 isimlerinden bir isim olduğunu hatırlatmak isterim.

Âlimler, şehîd isminin temel mânasının “bilen” olduğu ve şâhidden daha zengin bir muhtevaya sahip bulunduğu hususunda ittifak etmiştir. Şehîd “müşahede yoluyla meydana gelmiş ilme sahip olan varlık” demektir. İnsanlar duyu organları ile bilgi edindikleri halde Allah bu tür vasıtalardan münezzehtir .Allah’ın hem gizli hem de âşikâr olanı bildiğini ifade eden âyetler şehîd isminin muhtevasına duyular ötesini de katmakta ve ona “her şeyi aslî hüviyetiyle tam olarak bilen” mânasını kazandırmaktadır.(İslam ansk.)

Sözlükte “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” gibi anlamlara gelen şehâdet (şühûd) masdarından türeyen şehîd (çoğulu şühedâ) dinî bir terim olarak  Allah yolunda canını veren Müslüman’ı ifade eder.

Böyle bir kişiye şehid denilmesinin ne anlama geldiği konusundaki görüşlerden bazıları şunlardır. Kelimenin sözlük ve terim anlamları arasındaki bağa dikkat ederek;

Böyle bir kişiye şehid denilmiştir;çünkü  “görülen, tanıklık edilen” (meşhûd) mânasına göre bu kişinin cennete gireceğine şahitlik edilmiştir.

Böye bir kişiye şehid denilmiştir; çünkü “gören, tanıklık eden” ,(şâhid) anlamını esas alanlara göre ; ölümü anınında Allah’ın vaad ettiği nimetleri hazır olarak görmüş,bir takım rahmet melekleri hazır olarak bulunmuştur.

Yine bu manaya göre, kıyamet gününde kendisinden Hz. Peygamber’le birlikte geçmiş ümmetler hakkında şahitlik etmesi istenecektir.

Böyle bir kişiye şehid denilmiştir;çünkü kendisi Cenâb-ı Allah’ın manevi huzurunda hazır olarak rızıklandırılacaktır.(İlmihal diyanet)

 

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz” (el-Bakara 2/154);

“Sakın Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduklarını sanma! Onlar diridir ve rableri katında rızıklara mazhar olmaktadır” (Âl-i İmrân 3/169);

“Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini zayi etmez(..) Allah onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete koyacaktır”(Muhammed 47/4-6)

………..

Devamı ve daha fazlası; Seyyide Dergisi 45. Sayıda.  Abonelik için tıklayın.

ŞEHİDİN FIKIHTAKİ YERİ

……..

Devamı ve daha fazlası; Seyyide Dergisi 45. Sayıda.  Abonelik için tıklayın.

……….

ŞEHİD YIKANIR MI?

………

Devamı ve daha fazlası; Seyyide Dergisi 45. Sayıda.  Abonelik için tıklayın.

2590295143

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *