Search for content, post, videos

Hiç Düşündünüz Mü?

Balkon veya pencerelerinizden komşunuzu haberdar etmeden veya aşağıya bakmadan  halı , sofra bezi ve benzeri şeyler silkeleyiverdiğinizde  ona eziyet edebileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Ya balkonunda çamaşır varsa? Ya soğutmak üzere oraya bir yemek bırakmışsa..

Hiç düşündünüz mü?

Peki ya gürültü yaparken, topuklu terliklerle evinizde yürürken, daha saat gece 12 olmadı, istediğimi yaparım derken, yüksek sesle müzik dinlerken… Hiç düşündünüz mü yine ona eziyet ettiğinizi?…

Ebû Hureyre, Peygamberimiz(S:A:V)’nin bir keresinde arka arkaya üç kere yemin ederek:“–Vallâhi îmân etmiş olmaz. Vallâhi îmân etmiş olmaz. Vallâhi îmân etmiş olmaz!”buyurdu. Sahâbîler:

“–Kim îmân etmiş olmaz, yâ Rasûlallâh?” diye sordular. Efendimiz (S:A:V) de:“Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse!” buyurdu. [Buhârî, Edeb, 2n,VII, 78; Müslim, Îmân, 73; Tirmizî, Kıyâmet, 60]diyerek, kötülüklerinden komşusu güven içinde olmayan ve komşusuna eziyet edenin iman etmiş sayılmayacağından bahseden bu hadisini hiç düşündünüz mü?

Peki,

“Allah’a ibadet edin, O’na hiç bir şeyi şirk koşmayınhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gifAnaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin malik olduğu kimselere iyilik edinhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gifAllah, kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif” (en-Nisâ, 4/36)

Mealindeki bu ayetin anlamını ve Allah’ın emrini ,

Hiç düşündünüz mü?

Yine bu konuyla ilgili  Peygamberimiz(S:A.V.)’ni n pek çok hadisi olduğunu ve:

“Kim (bir müslümana) zarar verirse, Allah da ona zarar verir.Her kim de (bir müslümanla) çekişmeye girerse Allah da onunla çekişmeye girer.”[Ebû Davud (3635) ve Tirmizî(1940.]

Cebrail bana, dâimâ komşu hakkını tavsiye ederdi. Öyle ki ben, komşuları birbirine mirasçı kılacak zannetmiştim!”[Buhârî,( Edeb 28, VII, 78); Müslim, (Birr, 140, s.2025) ve Tirmizî (1942.]

Bir adam Peygamberimiz(S.A.V)’ye dedi ki:”Ey Allah’ın Rasûlü! Falan kadının çok namaz kıldığından, çok oruç tuttuğundan, ancak dili ile komşusuna çok eziyet ettiğinden söz ediliyor, ne dersiniz?” Şöyle buyurdu: “O ateşte olacaktır.”

Adam tekrar dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü! Falan kadının az(nafile) oruç tuttuğundan, az namaz kıldığından, süzme, peynir gibi şeylerden az sadaka verdiğinden, bununla beraber dili ile komşularına eziyet vermediğinden söz ediliyor, ne dersiniz? Peygamberimiz(S.A.V) şöyle buyurdu: “O cennette olacaktır.”[Ahmed ve Bezzâr.Bu hadisi Ahmed (II,440), Ebû Hureyye senedi ile tahrîc etti.]

Bu hadislerle komşuya eziyet etmenin veballerini hiç düşündünüz mü?

Evinizi temizlerken maneviyatınızı kirlettiğinizi hiç düşündünüz mü?

Peki komşunuzu rahatsız ederken onun yerine kendinizi koymayı hiç düşündünüz mü? Sahi ne yapardınız onun yerinde olsanız? Eğer “onu Allah’a havale ederdim.” Derseniz  onun da sizi Allah’a havale edebileceğini hiç düşündünüz mü?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *